طرح اکرام ایتام

با سلام، باستحضار می رساند بخش مربوط به تکریم ایتام و طرح واریز نقدی وجوه اهدایی در وب سایت خیریه تحت عنوان مددجویان ایجاد گردیده و عزیزان بازدیدکننده می توانند با مراجعه به این قسمت و مشاهده توضیحات مختصر مربوط به هر یک از ایتام، با داشتن شماره کارت بانک آن ها وجوه خود را مستقیما به حساب مددجویان عزیز واریز نمایند.

گفتنی است کارت بانک و شماره حساب متعلق به شخص مددجو بوده و طی هماهنگی با بانک صادر کننده کارت ( بانک صادرات ) به همین منظور ایجاد گردیده است. بدلیل حفظ حریم و حرمت عزیزان مددجو تنها اسم عزیزان در این قسمت نمایش داده خواهد شد. از این رو خواهشمندیم در انتقال وجه به ارقام شماره کارت توجه مضاعف صورت پذیرد و تطابق شماره کارت با شماره ذکر شده در سایت کنترل گردد.